Проект: BG16RFOP002-2.073  "Преодоляване недостига на средствата и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19".

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е с европейско и национално съфинансиране.


"ДМТ ПРОДУКТ" ЕООД

Офис Материали

Отпечатване на данъчни фактури, визитни картички, фирмени бланки, папки, проспекти, каталози и други издания за представяне на фирмата.

Рекламни издания

Изработване на рекламни фирмени календари - работни и настолни, календар бележници, азбучници.

 

template designed by templateHunter.com
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!